Dabaco Cinema

Thị Trấn Phố Mới Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
contact@dabacocinema.vn
(0222) 3.622.999

Mô tả

Điểm đến của mọi nhà

Những điểm lân cận

Bản đồ