Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Lễ hội Đền Bà Chúa Kho

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nghề gốm Phù Lãng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Làng nghề Xuân Lai

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Đền Đô

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Tiêu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Phật Tích

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00