Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Di tích lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Đình Đình Bảng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 19:00