Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Từ ngày 04/07/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Di tích Văn Miếu Bắc Ninh Miễn phí

 • 09:23
  Chùa Phật Tích Miễn phí

 • 11:38
  Đền Đô Miễn phí

 • 13:11
  Làng Quan Họ Viêm Xá Miễn phí

  Làng Viêm Xá,

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.