Lễ hội Bà Chúa Kho - Thăm làng nghề

Lễ hội Bà Chúa Kho - Thăm làng nghề
 • Từ ngày 19/06/2019
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 07:00
  Lễ hội Đền Bà Chúa Kho Miễn phí

  Khu phố Cổ Mễ

 • 09:40
  Nghề gốm Phù Lãng Miễn phí

 • 12:06
  Làng nghề Xuân Lai Miễn phí

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:00
  Đền Đô Miễn phí

 • 09:10
  Chùa Tiêu Miễn phí

 • 11:25
  Chùa Phật Tích Miễn phí

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.