Chùa Dâu - Chùa Phật Tích - Đền Đô

Chùa Dâu - Chùa Phật Tích - Đền Đô
 • Từ ngày 19/06/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Chùa Dâu Miễn phí

  Thôn Khương Tự

 • 09:32
  Chùa Phật Tích Miễn phí

 • 11:47
  Đền Đô Miễn phí

 • 12:19
  Tranh dân gian Đông Hồ Miễn phí

  Thôn Đông Hồ

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.