Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Chùa Hàm Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Chùa Tiêu

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Hà Phong

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Di tích đền Tam Phủ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00
Ngày 2
 • Di tích đền Tam Phủ

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 17:00