Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:30 - Đóng cửa: 22:30

Lê Thái Tổ Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

02223508758

nhahangsansan@gmail.com

Điểm đặc trưng

WIFI FREE

HÓA ĐƠN ĐỎ

TỔ CHỨC SINH NHẬT

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên aaaaa
)