Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Đọ Xá Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

0982421236

thuylinh@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên aaaaa
)