Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

02223894000

nembui@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên aaaaa
)