Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:30

21C4 đường Trần Quốc Toản Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

0852917705

dungcua@gmail.com

Điểm đặc trưng

WIFI FREE

HÓA ĐƠN ĐỎ

TỔ CHỨC SINH NHẬT

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên aaaaa
)