Ngân Hàng TMCP Á Châu

Số 242 Trần Phú Thị Xã Từ Sơn

Số điện thoại: 0222 3760139

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngã 6 Phường Đại Phúc Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3811848

Chi tiết

Ngân hàng TMCP Đông Á

Số 304 Trần Hưng Đạo Phường Đại Phúc TP Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3855710

Ngân Hàng Đầu Tư & Phát triển Việt Nam

Số 1 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3822 720

Chi tiết

Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo Phường Tiền An Thành Phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3810939

Chi tiết

Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát triển Nông Thôn Việt Nam

Số 37 Nguyễn Đăng Đạo Phường Tiền An Thành Phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3822516

Chi tiết

Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

số 20 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3811989

Chi tiết

Ngân Hàng TMCP An Bình

Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3893068

Chi tiết

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Số 160 Trần Phú Thị Xã Từ Sơn

Số điện thoại: 0222 3743565