Bến Xe Bắc Ninh

13 Nguyễn Du Phường Ninh Xá TP Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223821394

Bến Xe Lương Tài

Thị Trấn Thứa Lương Tài Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222.3867.364