Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Bồ Sơn Võ Cường Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222.3829.922

Bệnh Viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

Thanh Khương Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh

Số điện thoại: 02223.820.994

Trung tâm y tế huyện Thuận Thành

Xã Gia Đông huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3865201

Trung tâm y tế huyện Quế Võ

Thị Trấn Phố Mới Huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3635018

Chi tiết

Trung tâm y tế huyện Yên Phong

Thị Trấn Chờ Huyện Yên Phong

Số điện thoại: 0222 3880838

Chi tiết

Trung tâm y tế Huyện Tiên Du

Liên Bão Tiên Du Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3830803

Trung tâm Y tế Thành Phố Bắc Ninh

Niềm Xá TP Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3821397

Chi tiết

Trung tâm Y tế Thị Xã Từ Sơn

Đồng Nguyên Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 0222 3835995