Tăng cường quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

1160 1

(BNP) - Thực hiện văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại văn bản số 1963/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Một góc Chùa Bút Tháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về di sản văn hóa đến các tổ chức, đoàn thể và mọi người dân. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và cơ chế phối hợp quản lý giữa UBND cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, canh gác kết hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm di tích.
 
Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích, quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp trông coi di tích. Rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm kê di tích trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng thời, chủ động nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích để bảo vệ theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, quản lý nghiêm hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Ưu tiên đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu hỏa tự động đủ tiêu chuẩn tại các di tích. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng./.

Bản đồ

Lịch trình mẫu