Hướng dẫn, kiểm tra khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch

17/03/2020 17/03/2020

385 0

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

Số:    381  /SVHTTDL-QLDL

”V/v hướng dẫn, kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

            

                    Bắc Ninh, ngày   17  tháng 3  năm 2020

                           Kính gửi:      - Phòng Văn hóa, Thông tin các huyện, Thị xã, Thành phố;

                                                 - Các khách sạn 3 sao đến 5 sao

Thực hiện công văn số 243/TCDL-KS ngày 15/3/2020 của Tổng Cục Du lịch về việc kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc, nhằm chủ động nắm được lịch trình của khách quốc tế khi du lịch tại Việt Nam, qua đó kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đề nghị phòng văn hóa, thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức phổ biến đến các cơ sở lưu trú đang hoạt động trên địa bàn một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các cơ sở lưu trú hướng dẫn và kiểm tra việc khai báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khi làm thủ tục check-in tại các cơ sở lưu trú kể từ 6 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 3 nă 2020 theo quy trình như sau:

Bước 1. Nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng tải ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” (tìm kiếm theo từ khóa chính xác như sau: “Vietnam Health Declaration”) từ CH Play (đối với hệ điều hành Android) hoặc App Store (đối với hệ điều hành iOS).

Bước 2. Khi khách làm thủ tục check-in, nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng “Khai báo sức khỏe du lịch”, thực hiện quét “QR code” khách được cấp khi nhập cảnh hoặc tìm theo mã khai báo y tế (5 chữ số) của khách trên thiết bị di động (do ứng dụng khai báo sức khỏe du lịch tự sinh ra), hoặc tìm theo số hộ chiếu đối với những khách đã khai báo thông tin tại cửa khẩu.

 

2. Trong trường hợp khách chưa khai báo y tế tại cửa khẩu thì hướng dẫn và hỗ trợ khách khai báo trên Website: https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng “Khai báo sức khỏe du lịch” ( Vietnam Health Declaration) về thiết bị di động thông minh và thực hiện các bước tiếp theo như trên.

 

3. Đăng ký một số thông tin cơ bản về cơ sở lưu trú du lịch (tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ, điện thoại, email) bằng hình thức khai báo trực tuyến tại địa chỉ: http://ncov.moh.gov.vn/thongtin để Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế gửi thông tin và hướng dẫn phòng chống dịch trực tiếp tới các cơ sở lưu trú.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với bộ phận thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (về kỹ thuật: 0974.328879, về quy trình thực hiện và nội dung khai báo: 0912.910428, về thủ tục triển khai: 0983.102073) hoặc Tổng cục Du lịch (ông Vũ Văn Thanh, ĐT: 0913.239018, bà Hoàng Trà My, ĐT: 0968.315682) để được hướng dẫn giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc và các phó giám đốc;

- Lưu: VT- QLDL.

                                                                           KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

ĐÃ KÝ

Nguyễn Văn Ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu