Công văn V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) trong tổ chức lễ hội, du lịch

01/02/2020 30/04/2020

531 0

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc           

Số: 69 /CV-SVHTTDL

V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) trong tổ chức lễ hội, du lịch.

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch. 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; 

Thực hiện Công điện số 393/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trong hoạt động lễ hội, di tích; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; 

Thực hiện văn bản số 224/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo một số nội dung trong quản lý tổ chức lễ hội, du lịch như sau: 

1. Về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí thu hút đông người: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2020; văn bản số 1425/HD-SVHTTDL ngày 15/11/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2020; 

- Hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người, nhất là các lễ hội. Không quảng bá các lễ hội trên các phương tiện truyền thông. 

 

- Tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc, như Hội Lim, Hội Kinh Dương Vương, Hội Diềm, ....); 

- Các lễ hội đã tổ chức khai mạc nhất thiết phải giảm quy mô và thời gian lễ hội, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân. 

- Dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, mừng thọ, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tạm dừng tổ chức Tuần văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020; dừng Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh xuân Canh Tý - 2020; 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế du xuân, không tham gia các lễ hội. 

2. Đối với các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú: 

Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

* Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Bắc Ninh: 

- Tuân thủ nghiêm các quy định, khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc đảm bảo phòng chống lây nhiễm virus Corona. 

- Kịp thời báo cáo và tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện trường hợp khách du lịch có biểu hiện ốm, sốt nhất là khách du lịch đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã có dịch. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV; không đón khách, hủy tour du lịch từ vùng có dịch vào tỉnh. 

- Quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với khách du lịch nước ngoài đã qua vùng có dịch nhập cảnh trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Thông tin, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên và người lao động có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây nhiễm nếu có trường hợp phát sinh liên quan đến khách du lịch. 

* Đối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài: 

- Không tổ chức, hủy tour du lịch đưa khách đến các vùng đang có dịch, có người mắc bệnh dịch. Chủ động tuyên truyền, vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch. 

- Có biện pháp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona cho khách du lịch khi đi du lịch nước ngoài đồng thời hướng dẫn, thông tin đầy đủ đến du khách để khách chủ động phối hợp phòng chống dịch bệnh. Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý khách theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

* Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch khác:

 - Thường xuyên cập nhật thông tin của các cơ quan chức năng hướng dẫn phòng chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch. Phổ biến tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động và thường xuyên cập nhật tình hình lây nhiễm vi rút nCoV trên trang web của Cục Y tế dự phòng (http://vncdc.gov.vn), chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương có biện pháp sát khuẩn, vệ sinh; nghiêm túc tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền địa phương về việc triển khai các hoạt động phòng chống lây nhiễm vi rút Corona.

- Tuân thủ quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế dự phòng và sớm có các phương án phòng chống, cách ly, xử lý cụ thể nếu có trường  hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sức khỏe của khách du lịch, người lao động tại cơ sở kinh doanh dịch vụ.

3. Các đơn vị thuộc Sở:

- Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình tập trung tham mưu công tác quản lý nhà nước về lễ hội. Cập nhật thường xuyên tình hình tổ chức lễ hội, số lượng du khách tham gia, việc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch bệnh tại lễ hội đông người đầu năm.

- Thanh tra Sở tăng cường phối hợp với đội KTLN 814 tỉnh kiểm tra công tác tổ chức lễ hội theo quy định, đồng thời kiểm tra việc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong tổ chức lễ hội, du lịch.

 Trung tâm Văn hóa tỉnh tạm dừng các hoạt động tuyên truyền lưu động và chiếu phim lưu động cho đến khi công bố hết dịch.

Giao phòng Quản lý Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện, tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo sở theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ VH,TT & DL ;

- Tổng cục du lịch;

- UBND tỉnh;

- Ban VHXH HĐND tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phối;

- các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu VT, QLDL.

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

Trần Quang Nam

Bản đồ

Lịch trình mẫu