Công văn Về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch Covid - 19

21/02/2020 30/04/2020

571 0

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ Y TẾ

Số: 267/SYT-NVY

V/v theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

              Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

      

Kính gửi:

 

  •  Các đơn vị trong ngành y tế;
  •  Bệnh viện ĐK Kinh Bắc, BVĐK Hồng Phúc; BVĐK Ngã Tư Hồ, BV Mắt Sông Cầu.

Căn cứ Công văn số 694/BYT-DP ngày 16/02/2020 của Bộ Y tế về việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch;

Theo thông báo từ Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 16 trường hợp mắc COVID-19 tại 04 tỉnh, thành phố, trong đó đã có các trường hợp lây lan tại chỗ ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Để tiếp tục triển khai công tác cách ly và phòng lây nhiễm dịch bệnh do COVID-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện công tác cách ly và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh do Covid-19 theo Công văn số 185/SYT-NVY ngày 10/02/ 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế.

  2. Đối với các trường hợp người dân về từ huyện Bình Xuyên, Tam Dương và Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ vào nơi đi của các trường hợp này để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp, cụ thể như sau:

-         Người đến từ hoặc đi qua các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lây lan thứ phát tại cộng đồng (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc): Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên theo quy định của Bộ Y tế; đối với các trường hợp có dấu hiệu: sốt, ho và khó thở cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cách ly, điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời yêu cầu những người này không tiếp xúc với người khác khi không cần thiết, trong trường hợp phải tiếp xúc thì áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường.

-         Người đến từ hoặc đi qua các xã có trường hợp bệnh nhưng chưa có lây lan thứ phát tại cộng đồng (xã Quất Lưu, xã Thiện Kế và thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên; xã Minh Quang, huyện Tam Đảo; thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc): Phải khai báo, đăng ký qua chính quyền địa phương nơi đến hoặc nơi lưu trú và áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe tại nơi ở hoặc nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày rời khỏi các xã trên; trong trường hợp có dấu hiệu: sốt, ho và khó thở cần báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi gần nhất và chuyển đến cơ sở y tế để cách ly, điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời yêu cầu nhũng người này hạn chế tiếp xúc với người khác, trong trường hợp phải tiếp xúc thì áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên 2 mét, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường.

3. Đối với người đến từ những xã chưa có trường hợp bệnh (các xã còn lại của huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo và các huyện khác của tỉnh Vĩnh Phúc): Thực hiện việc đi lại, ăn ở, sinh hoạt và các biện pháp phòng, chống dịch như các địa phương khác trong cả nước theo các khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Giám đốc SYT;

- Các ngành, thành viên BCĐ PCD tỉnh (ph/h chỉ đạo);

- UBND các huyện, TX, TP;

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP;

- Bệnh viện Quân Y 110;

- Các phòng thuộc Sở Y tế;

- Lưu VT, NVY.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Bá Quý

 

 

 

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu