Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Thôn Phúc Sơn Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

02223877777

phuson@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên aaaaa
)